Kerkdiensten

te Zwolle

Zondag 20 augustus 2017
10.00 - Ds. S. de Marie
16.30 - Br. E. Korevaar - H.C. Zondag 47
1e collecte: Kerk
2e collecte: Bouwfonds

Zondag 27 augustus 2017
10.00 - Ds. S. de Marie
16.30 - Br. M.S. Godschalk - H.C. Zondag 48
1e collecte: Kerk
2e collecte: Opleiding tot de Dienst des Woords
Meer kerkdiensten


Locatie

Kerkgebouw
"De Hoeksteen"
Scheldelaan 141
8032 PB Zwolle
Bekijk kaart

 

G E S P R E K S A V O N D – 13 SEPTEMBER 2017 – KERKGEBOUW DE HOEKSTEEN


BESLUITEN GS MEPPEL – WAT NU?


UITNODIGING voorlichtings- en contactavond voor leden van de GKv in de regio Zwartewaterland / Zwolle
Plaats: kerkgebouw de Hoeksteen, Scheldelaan 141, 8032 PB Zwolle
Aanvang: 19.45 uur

Geliefde broeders en zusters,

De recente drastische synodebesluiten over de vrouw in alle ambten en verdere stappen op de weg naar eenwording met de NGK brengen veel GKv-ers ertoe zich af te vragen waar hun Gereformeerde Kerk is gebleven.
Is de GKv nog de kerk waar Christus ons roept? Is het nog verantwoord voor onszelf en onze kinderen hier lid te blijven?
En als wij afscheid nemen, hoe doen we dat? En waarheen zullen wij gaan?
Is er nog een gereformeerde kerk waar wel aan Gods Woord en de gereformeerde Confessie wordt vastgehouden met de DKO als richtsnoer voor kerkelijk samenleven?

Als Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) zoeken wij gemeenschap met allen die in leer en leven gereformeerd willen blijven. Wij zijn uw voormalige broeders en zusters, ons hart gaat naar u uit.
Uw bezwaren zijn onze bezwaren. Vanaf 2003 verzamelden zich bij ons broeders en zusters die zich niet langer in de GKv konden laten vergaderen vanwege de onschriftuurlijke koers die deze kerken in steeds sterkere mate volgden. Gods Woord was en is daar niet meer veilig.
Vandaar dat wij graag samen met u over deze vragen willen nadenken. Ze mogen gesteld worden en er is ruimte om met elkaar door te spreken, vrij en open. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom.

De leiding en coördinatie van de bespreking en de vragen is in handen van br. M.S. Godschalk.
De avond zal geopend worden door ds. S. de Marie, waarna ds. M.A. Sneep een korte inleiding verzorgt.
We hebben een ruime pauze gepland waarin u vragen kunt stellen, schriftelijk en/of mondeling, en met veel gelegenheid tot onderling contact.
Na de pauze gaan we in gesprek en hopen we uw vragen te beantwoorden.
We willen graag om 19.45 uur beginnen en om 22.00 uur afsluiten.

Mogen we u ontmoeten op woensdag 13 september in Zwolle? U bent hartelijk WELKOM!

Namens de DGK Hasselt en Zwolle Het organiserend comité

Mocht u zich vooraf willen aanmelden, dan kan dat via
Hasselt: contacthasselt@gmail.com – Tel. 038-2306730
Zwolle: hjmooibroek@ziggo.nl – Tel. 06-53330303


naar boven naar boven