Kerkdiensten

te Zwolle

Zondag 4 december 2022
10.00 - Ds. P. Heres
16.30 - Br. R.B. Sikkens - H.C. Zondag 31
1e collecte: Steunfonds Hulpbehoevende Studenten
2e collecte: Bouwfonds
Meer kerkdiensten


Locatie


Collegezaal Hogeschool VIAA
Assendorperdijk 11
8012 EG Zwolle

Bekijk kaart

Schriftelijke preken


Preken ds. S. de Marie
Intredepreek ds. S. De Marie over 2 Korinthiërs 4 : 3 - 7
Nieuwjaarspreek ds. S. de Marie over 1 Thessalonicenzen 5 : 1 - 11
Preek ds. S. de Marie over Marcus 8 : 34, 35

Afscheidspreek ds. S. de Marie over 2 Thessalonicenzen 2 : 13 - 17

 


Preken ds. P. van Gurp
Preek ds. P. van Gurp over het Paasevangelie in Lucas 23 : 23 : 56b - 24 : 3
Preek ds. P. van Gurp over het Paasevangelie in Johannes 20 : 1 - 10
Preek ds. P. van Gurp over het Pinksterevangelie in Handelingen 2 : 3
Preek ds. P. van Gurp over Biddag in Romeinen 8 : 22 - 23
Preek ds. P. van Gurp over 2 Koningen 2 : 13 - 15
Preek ds. P. van Gurp over Jeremia 36 : 1 - 3, 27 - 32
Preek ds. P. van Gurp over Mattheüs 11 : 25 - 26
Preek ds. P. van Gurp over Lucas 9: 28 - 36
Preek ds. P. van Gurp over Lucas 23 : 48

 

Leespreken 

Preken n.a.v. schriftgedeelte
Preek ds. D. Vreugenhil over het Kerstevangelie in Exodus 2 : 11a en
Lucas 2: 6, 7a, 10a en 11a

Preek ds. D. Vreugdenhil over het Paasevangelie in 2 Timoteüs 2 : 8
Preek ds. M. Janssens over het Pinksterevangelie in Hand. 2 : 1
Preek ds. G. Zomer over Jeremia 18 : 5, 6
Preek ds. G. Zomer over Richteren 13 : 18 - 24a
Preek ds. G. Zomer over Richteren 15 : 18, 19
Preek ds. G. Zomer over Richteren 16 : 28 - 30
Preek ds. G. Zomer over Ruth 1 : 16, 17
Preek ds. G. Zomer over Ruth 2 : 11, 12
Preek ds. G. Zomer over Ruth 3 : 9, 13
Preek ds. G. Zomer over Ruth 4 : 11, 12
Preek ds. G. Zomer over 1 Kronieken 12 : 18a
Preek ds. G. Zomer over 1 Petrus 4 : 7 - 19
Preek ds. T. Dekker over Exodus 2 : 1 - 10
Preek ds. R.K. Wigboldus over 2 Samuël 15 : 18 - 22
Preek ds. P. Lok over Hebreeën 12 : 7, 8
Preek ds. J. Groen over Psalm 95
Preek ds. R.J. Wiskerke over Hebreeën 11 : 3
Preek ds. R.J. Wiskerke over 1 Corinthiërs 13 : 1 - 8
Preek ds. T.J. Keegstra over 1 Johannes 3 : 3
Preek ds. C.G. Bos over 1 Petrus 3 : 15, 16
Preek ds. T.H. Meedendorp over Mattheus 4 : 1 t/m 4
Preek ds. T.H. Meedendorp over Mattheus 4 : 5 t/m 7
Preek ds. T.H. Meedendorp over Mattheus 4 : 8 t/m 11
Preek ds. T.H. Meedendorp over Genesis 4 : 19 - 26

Preek ds. J. Francke  over Gal. 6 : 14 gehouden op 07 juni 2009
Preek ds. M. Janssens over Titus 2 : 11 - 14 gehouden op 28 juni 2009

Preek ds. A. Hordijk over 2 Koningen 3: 27 gehouden op 4 okt 2009

 


Catechismuspreken 
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 1
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 2
Preek ds. D.K. Wielenga over H.C. Zondag 2
Preek ds. D.K. Wielenga over H.C. Zondag 3
Preek ds. D.K. Wielenga over H.C. Zondag 4
Preek ds. D.K. Wielenga over H.C. Zondag 5
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 5

Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 6
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 7
Preek ds. D.K. Wielenga over H.C. Zondag 7
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 8
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 9
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 10
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 11

Preek ds. D.K. Wielenga over H.C. Zondag 11 gehouden op 21 juni 2009
Preek ds. D.K. Wielenga over H.C. Zondag 12 gehouden op 28 juni 2009
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 14
Preek ds. J.W. Thunderman over H.C. Zondag 16
Preek ds. J.W. Keegstra over H.C. Zondag 17
Preek ds. J.W. Keegstra over H.C. Zondag 18
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 19
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 21a
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 22
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 23
Preek ds. DK Wielenga over H.C. Zondag 26 gehouden op 4 okt. 2009
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 27

Preek ds. J.W. Thunderman over H.C. Zondag 28
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 30
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 31
Preek ds. H.J. Begemann over H.C. Zondag 31
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 32
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 33
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 34
Preek prof. B. Holwerda over H.C. Zondag 35
Preek ds. H.J. Begemann over H.C. Zondag 36
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 36
Preek prof. B. Holwerda over H.C. Zondag 37
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 37
Preek ds. H.J. Begemann over H.C. Zondag 38
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 40
Preek ds. H.J. Begemann over H.C. Zondag 41
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 42
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 43
Preek ds. H. Bouma over H.C. Zondag 43
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 45
Preek ds. Joh. Strating over H.C. Zondag 46
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 46
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 47
Preek ds. T.J. Keegstra over H.C. Zondag 48
Preek ds. Joh. Strating over H.C. Zondag 49

Preek ds. Joh. Strating over H.C. Zondag 50
Preek ds. Joh. Strating over H.C. Zondag 51

Preek ds. H.J. Begemann over H.C. Zondag 52
 

 


naar boven naar boven