Kerkdiensten

te Zwolle

Zondag 9 augustus 2020
10.00 - Br. H.J. Heres
16.30 - Br. J. Horst - H.C. Zondag 29
Enige collecte: Instandhouding Eredienst
Meer kerkdiensten


Locatie

Kerkgebouw
"De Hoeksteen"
Scheldelaan 141
8032 PB Zwolle
Bekijk kaart

 

WEERLEGGING van de fundamentele, diep ingrijpende beschuldigingen, gericht aan het adres van de kerk van de Heere Jezus Christus te Zwolle e.o.


In december 2009 maakte zich in De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. een grote groep leden los, toen vijf voorlopig geschorste ambtsdragers de gemeente wegriepen van de kerkenraad. Als reden werd opgegeven met name de onvrede die men had met het kerkverband. Hierbij is niet gehandeld overeenkomstig artikel 31 van de gereformeerde kerkorde.

De broeders die zich hadden onttrokken, hebben hiervan in 2010 nader rekenschap gegeven door het uitgeven van een brochure De reformatie van de kerk en het evangelie van vrije genade. Daarin bleek dat hun independentistische houding stoelde op afwijkingen in de leer op het punt van de heiligmaking, de kerk en de ambten, waarbij zij zich met name beriepen op H.F. Kohlbrugge.

In mei 2011 heeft de kerkenraad een WEERLEGGING uitgegeven, die deze dwaling met de daaruit voortkomende beschuldigingen aan het adres van de kerk, bestrijdt. Ook wordt daarin de onjuiste weergave in de Vijverhoeve-brochure van de gebeurtenissen in Zwolle weersproken.

Deze WEERLEGGING is in gedrukte vorm verspreid in de gemeente en binnen de Vijverhoeve-gemeenschap. Graag willen wij ook een ieder die dit wenst, de gelegenheid geven hiervan kennis te nemen door middel van deze publicatie op onze website.

Geve de Heere in Zijn genade dat deze weerlegging nog tot inkeer mag leiden.

Link: WEERLEGGING (PDF)

Uitgave onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Zwolle e.o., m.m.v. enkele broeders van buiten onze gemeente, mei 2011.

 


naar boven naar boven